Wednesday, May 25, 2016

Nepali Sabdakosh - नेपाली शब्दकोश - Nepali Dictionary


Nepali Brihat Sabdakosh or Simply Nepali Dictionary contains almost all words of Nepali Language. The Nepali Dictionary ( नेपाली ब्रिहत शब्दकोश )   is Published by Pragya Pratisthan, Nepal .


This is the Seventh Edition.


You can buy hard copy from Market but Download it's Soft copy for Free from here.
Click Here to Download Nepali Sabdakosh

Nepali Sabdakosh | Nepali Dictionary | नेपाली शब्दकोश 


Translated to Nepali

नेपाली ब्रिहत शब्दकोश अथवा नेपाली डिस्नरीमा नेपाली भाषाका लग्भग सबै शब्द हरु छन । नेपाली ब्रिहत शब्दकोश प्रग्या प्रतिस्ठान , नेपाल ले प्रकाशन गरेको हो । 


यो सातौ अध्ध्याये हो । 


एस्को हार्ड कपी बजार मा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने , सफ्ट कपी तल लिन्क बाट download गर्न सक्नुहुनेछ ।


Keywords:

Nepali Dictionary; Nepali Sabdakosh; Nepali Brihat Sabdakosh; Nepali Language Dictionary; Dictionary; Nepal Pragya Pratisthan